Hvilken af følgende emotioner er ikke medfødte, men skal læres?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilken af følgende emotioner er ikke medfødte, men skal læres? Skam

Forklaring

Emotion er termen for en bevidst subjektiv oplevelse, der hovedsageligt er karakteriseret ved psykofysiologiske udtryk, biologiske reaktioner og mentale stadier. Der er blevet klassificeret seks primære følelser. Det er vrede, afsky, frygt, glæde, tristhed og overraskelse. Disse siges at være universelle for mennesker og af evolutionær karakter. Sekundære emotioner skal til gengæld læres, da de er influeret af kultur og forhold til andre mennesker. Her er der fx tale om skam og ydmyghed.Stil et nyt spørgsmål