Hvilke principper bygger renæssancens perspektivlære på?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvilke principper bygger renæssancens perspektivlære på? Matematiske

Forklaring

Perspektivlæren opstod i begyndelsen af 1400-tallet i Norditalien, som en ny metode til at gengive rumlige figurer baseret på ét øjenpunkt. Dette lærte kunstnerne at afbilde tre-dimensionale objekter på en todimensional flade og derved skabe dybde i et maleri, baseret på matematisk konstruerede principper. Reglerne for det lineære perspektiv blev opfundet og nedskrevet af arkitekten Filippo Brunelleschi (1377-1446) og ændrede hele måden at se arkitektur og kunst på.Stil et nyt spørgsmål