Hvem indførte og handlede med aflad?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvem indførte og handlede med aflad? Den katolske kirke

Forklaring

Aflad var i den katolske kirke oprindelig en lettelse af bodsstraffe, men den kom også til at gælde skærsildsstraffe. Kirken havde overskud af helgenernes gode gerninger, som den kunne sælge. Gerningerne kunne herved komme andre til gode mod ydelse af penge, som samtidigt kunne finansiere kirkens store byggerier. Det førte til handel med afladsbreve og syndsforladelse, men også protester som ultimativt førte til deling af kirken og protestantismens opståen.Stil et nyt spørgsmål