Hvem havde besøgt Europa inden Renæssancens opblomstring?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvem havde besøgt Europa inden Renæssancens opblomstring? Pesten

Forklaring

Renæssancen er den kulturperiode, som opstod i Italien i 1300-tallet som en indadvendt reaktion på pesten. Med pestens hærgen i Italien fulgte en økonomisk svækkelse, men frem af den voksende middelklassen og blomstrede nye ideer. Basis for renæssancens opblomstring var en økonomisk og videnskabelig opblomstring. Den senere europæiske renæssance fra 1500 til 1700 er faktisk et opgør med den italienske renæssance og har slet ikke genfødsel som sit projekt. Ordet renæssance betyder genfødsel og henfører til antikken.Stil et nyt spørgsmål