Hvem har som de første beskrevet DNA-strukturen?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvem har som de første beskrevet DNA-strukturen? J. Watson og F. Crick

Forklaring

Friedrich Miescher har som den første isoleret DNA i 1869. Eftersom det fandtes i cellekernerne kaldte han det "nuclein". DNA's rolle som det arvbærende materiale blev slået fast af Alfred Hershey og Martha Chase, da de viste at DNA er arvemateriale i T2-phager.I 1953 kunne DNA-strukturen beskrives af James D. Watson og Francis Crick. Watson, Crick og Wilkins fik Nobelprisen i medicin i 1962 for beskrivelsen af DNA's struktur.Stil et nyt spørgsmål