Hvem har skrevet "La Nouvelle Hëloise" og "Den Sociale Kontrakt"?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvem har skrevet "La Nouvelle Hëloise" og "Den Sociale Kontrakt"? Rousseau

Forklaring

Den franske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var fra oplysningstiden. Han tilhørte den gruppe filosoffer, hvis ideer inspirerede Den Franske Revolution. I 1741 slog han sig ned i Paris og omgikkes blandt andre Diderot og Holbach. I 1762 skrev han "Den sociale kontrakt" med den kendte udtalelse: "Mennesket er født frit, og det er overalt i lænker." Han mente, at vores politiske systemer ikke tillod os at være frie.Stil et nyt spørgsmål