Hvad vil det sige, at en fedtsyre er polyumættet?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad vil det sige, at en fedtsyre er polyumættet? Den indeholder mere end én dobbeltbinding

Forklaring

Fedtsyrer er organiske syrer bestående af lange ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Fedtsyrer kan inddeles i mættede og umættede. Mættede fedtsyrer har udelukkende enkeltbindinger i deres kulstofkæde, og kan derfor ikke undergå en additionsreaktion. I umættede fedtsyrer indeholder kulstofkæden til gengæld en eller flere dobbeltbindinger og kan inddeles i monoumættede (enkeltumættede) og polyumættede (flerumættede) fedtsyrer alt efter om, de indeholder en eller flere dobbeltbindinger.Stil et nyt spørgsmål