Hvad var de vigtigste dele af Augustlovene fra 1914?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad var de vigtigste dele af Augustlovene fra 1914? Maksimalpriser, afleveringstvang og rationering

Forklaring

Den række hastelove, som det danske folketing vedtog for at afbøde virkningerne af Første Verdenskrig på Danmarks økonomi, kaldes for Augustlovene. På dette tidspunkt var Danmarks økonomi nemlig meget afhængig af samhandel med udlandet. En af de mest indgribende love var reguleringsloven, som gav den danske indenrigsminister bemyndigelse til at fastsætte priser på bl.a. fødevarer.Stil et nyt spørgsmål