Hvad symboliserer en operation i et diagram for procesflow jf. ASME standarden fra 1947?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad symboliserer en operation i et diagram for procesflow jf. ASME standarden fra 1947? En cirkel

Forklaring

Frank Gilbreth introducerede i 1921 medlemmerne af American Society of Mechanical Engineers (ASME) for den første strukturerede metode til dokumentation af et processflow. I 1947 vedtog ASME en standard for beskrivelse af procesflows. I denne standard symboliserer en cirkel en operation, en pil en transport, en firkant en inspektion og en trekant en opbevaring eller forsinkelse.Stil et nyt spørgsmål