Hvad står den tyske forkortelse AG for?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad står den tyske forkortelse AG for? Aktiengesellschaft

Forklaring

AG er en tysk forkortelser af Aktiengesellschaft, der svarer til det danske aktieselskab. Et aktieselskab (A/S eller a/s) er et erhvervsdrivende kapitalselskab, hvor en eller flere deltagere, aktionærer, ikke hæfter for hele selskabets gæld og forpligtelser, men deres tab ved konkurs er begrænset til værdien af deres indskud i form af tegnede eller købte aktier. Denne type virksomheder anvender således navnet aktieselskab eller forkortelser heraf i deres navn.Stil et nyt spørgsmål