Hvad står tidsregningsforkortelsen A.C. for?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad står tidsregningsforkortelsen A.C. for? Anno Christi

Forklaring

Anno er latinsk bøjningsform af annus, som betyder år. Anno bruges om tidsregning i år efter Kristi fødsel og blev først anvendt af munken Dionysius Exiguus i 532. Indtil da havde man anvendt flere forskellige dateringssystemer. Det nye system var længe om at slå igennem, men blev efterhånden enerådende både i brevdateringer og i historieskrivning. De almindelige former er Anno Domini (A.D.) eller Anno Christi (A.C.), der betyder i det Herrens eller Kristi år.Stil et nyt spørgsmål