Hvad står forkortelsen af det lokale samarbejde i kommunerne, "SSP", for?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad står forkortelsen af det lokale samarbejde i kommunerne, "SSP", for? Skole, Socialforvaltning og Politi

Forklaring

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark. SSP-samarbejdet organiserer den enkelte kommunes indsats over for specielt børn og unge. Alle er desuden via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.Stil et nyt spørgsmål