Hvad protesterede Tea Party-bevægelsen imod, da den blev dannet i år 2009?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad protesterede Tea Party-bevægelsen imod, da den blev dannet i år 2009? Bevilling af hjælpepakker

Forklaring

Den amerikanske græsrodsbevægelse Tea Party-bevægelsen opstod i år 2009 i protest mod kongressens bevilling af hjælpepakker til afhjælpning af finanskrisen. Navnet er valgt efter Boston Tea Party, hvor borgerne protesterede mod at blive pålagt skat uden at være repræsenteret i London. Bevægelsen kæmper for mindskning af statsbudgettet og skatter. De har hverken en formel leder eller organisation, men består af flere foreninger. Tilhængerne tjener generelt mere end gennemsnittet og er højere uddannede.Stil et nyt spørgsmål