Hvad kunne man købe i middelalderen, som gav fritagelse for begåede synder?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad kunne man købe i middelalderen, som gav fritagelse for begåede synder? Afladsbreve

Forklaring

Aflad er i den ældre katolsk teologi eftergivelse af straf i skærsilden for en syndig handlings skadelige virkninger. I middelalderen kunne man således købe afladsbreve, dvs. kirkens salg af afladsbeviser. Afladsbreve afskaffedes midt i 1500-tallet.Stil et nyt spørgsmål