Hvad kan nyttevirkningen maksimalt være?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad kan nyttevirkningen maksimalt være? 100%

Forklaring

Virkningsgraden eller nyttevirkningen ved en fysisk proces er forholdet mellem den nyttiggjorte og den totale tilførte energi. Virkningsgraden er således et tal mellem 0 og 1. Dog er varmepumpers virkningsgrad typisk højere end 1, men det er fordi de trækker energi ud af omgivelserne. Symbolet for nyttevirkning er det græske bogstav eta. Biologiske maskiner som menneskekroppen, der omsætter føde til energi, har typisk en nyttevirkning i størrelsesordenen 20 pct.Stil et nyt spørgsmål