Hvad kan den enkelte oktekt maksimalt være i en IP-adresse, når den er angivet i form af fire oktetter som f.eks. 10.0.0.1?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad kan den enkelte oktekt maksimalt være i en IP-adresse, når den er angivet i form af fire oktetter som f.eks. 10.0.0.1? 255

Forklaring

En IP-adresse er et binært tal, der unikt identificerer alle computere på Internettet. IPv4 har 32 bit og skrives ofte som fire decimaltal (hvert repræsenterende 8 bit) adskilt med punktummer, f.eks. 133.255.142.101. Et binærtal på 8 bit er et tal mellem 0-255 i decimaltal. IP er en forkortelse af 'Internet Protocol'. Den nye og sjette version af IP understøtter adresser på 128 bit, hvilket er nødvendigt på grund af Internettets store vækst.Stil et nyt spørgsmål