Hvad kalder man resultatet af en addition?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad kalder man resultatet af en addition? Summen

Forklaring

Addition er en regningsart, hvor tal eller størrelser lægges sammen (adderes). Tallene kaldes addender eller led, og de forbindes med et plustegn (+). Resultatet af en addition kaldes for summen. Eksempelvis er a og b addender i a+b=c, mens c er summen. Det er den omvendte regningsart af subtraktion.Stil et nyt spørgsmål