Hvad kalder man også et lukket mekanisk system?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad kalder man også et lukket mekanisk system? Isoleret

Forklaring

Mekanisk energi defineres i fysikkens verden som summen af potentiel og kinetisk energi. I et lukket system, hvor der kun virker konservative kræfter som tyngdekraften, og man derved kan udelukke luftmodstand osv., vil den mekaniske energi være konstant. Mekanisk energi angives med SI-enheden joule (J).Stil et nyt spørgsmål