Hvad hedder det mest simple atom?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad hedder det mest simple atom? Hydrogen

Forklaring

Hydrogen (H) er grundstof nr. 1. Det er en brændbar, farveløs og lugtfri gas. Hydrogens atomkerne indeholder kun én proton, og det er dermed det simpleste atom. Der findes tre isotoper med hhv. ingen (protium), én (deuterium) eller to neutroner (tritium) i kernen. Molekyler består af to atomer, H2, og kaldes brint. Idet hydrogen har én elektron i sin yderste bane, kan to hydrogenatomer gå i forbindelse med hinanden og danne molekylet H2, som også kaldes brint.Stil et nyt spørgsmål