Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark? Højesteret

Forklaring

Højesteret er Danmarks øverste retslige instans. Den danske Højesteret har, siden den blev nedsat af Frederik III i 1661, haft sæde i København. Fysisk befinder Højesteret sig på Slotsholmen - nærmere bestemt Christiansborg Slot. Bygningen blev opført 1803-1826, med C.F. Hansen som arkitekt, og blev fredet i 1918. Højesteret er i dag appelinstans (andeninstans) for Østre og Vestre Landsret samt tredjeinstans for principielle sager. I sidstnævnte tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, før sagen kan føres for Højesteret. For sager om overtrædelse af Straffeloven kan Højesteret ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet.Stil et nyt spørgsmål