Hvad hedder den laveste rang i søværnet?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad hedder den laveste rang i søværnet? Marinekonstabel

Forklaring

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater. Anvendelsen af rang er nærmest universel. I Danmark er admiral er den højeste militære grad i søværnet og følges af viceadmiral, kontreadmiral, flotilleadmiral, kommandør, kommandørkaptajn, orlogskaptajn, kaptajnløjtnant, premierløjtnant og løjtnant.Stil et nyt spørgsmål