Hvad hed det møde, hvor Orla Lehmann advarede kongen mod at drive folket til fortvivlelsens selvhjælp?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad hed det møde, hvor Orla Lehmann advarede kongen mod at drive folket til fortvivlelsens selvhjælp? Casinomødet

Forklaring

Den danske jurist og politiker Peter Martin Orla Lehmann (1810 - 1870) var en af de mest fremtrædende lederskikkelser i den liberale opposition mod enevælden. Han var også medstifter af dagbladet "Fædrelandet" i 1839. I 1841 holdt han en brandtale i Nykøbing Falster, hvor han opfordrede bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det kostede ham tre måneders fængsel, hvilket kun forøgede hans popularitet. Det endte med, at Lehmann var hovedtaler ved Casinomødet d. 20. marts 1848, hvor man på vegne af Københavns borgerrepræsentation udformede en henvendelse til kongen om en fri forfatning.Stil et nyt spørgsmål