Hvad hed den alliance, der blev stiftet 14. maj 1955 som en modreaktion på Vesttysklands indtræden i NATO?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad hed den alliance, der blev stiftet 14. maj 1955 som en modreaktion på Vesttysklands indtræden i NATO? Warszawapagten

Forklaring

Warszawapagten hed officielt "Traktaten for Venskab, Samarbejde og gensidig hjælp" og var på papiret en militæralliance med en række østeuropæiske lande som medlemmer. Reelt var alliancen en cementering af den sovjetiske magt over det kommunistiske Øst- og Centraleuropa, idet Sovjet fuldstændigt dominerede Warzawapagten. Organisationen blev stiftet 14. maj 1955 som modreaktion på Vesttysklands indtræden i NATO og blev officielt opløst ved et møde i Prag 1. juli 1991.Stil et nyt spørgsmål