Hvad er størrelsen af tyngdeaccelerationen i Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er størrelsen af tyngdeaccelerationen i Danmark? 9,82 m/s²

Forklaring

Tyngdeaccelerationen (g) er den acceleration et legeme i hvile i niveau med havoverfladen begynder at falde med i vakuum under påvirkning af tyngdekraften. Tyngdeaccelerationen varierer med breddegraden på Jorden. Den vedtagne standardværdi for normal-tyngdeaccelerationen på Jordens overflade er gn = 9,80665 m/s^2.Stil et nyt spørgsmål