Hvad er specifik varmekapacitet inden for termodynamikkens verden?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er specifik varmekapacitet inden for termodynamikkens verden? (Tilført varmemængde)/(Stigning i temperatur x Legemets masse)

Forklaring

Varmekapacitet er forholdet mellem den varmemængde, der tilføres et legeme, og den deraf følgende stigning i temperatur. Den specifikke varmekapacitet (varmefylden) er varmekapaciteten divideret med legemets masse. Det kan også udtrykkes som den varmemængde i joule, der skal anvendes for at opvarme 1 kilogram af stoffet 1 °C ved en given stoffase. Vands specifikke varmekapacitet er 4,18 kJ/(kg grad). Ved faseovergange, som fra flydende vand til is, er varmefylden, som funktion af temperaturen, diskontinuert.Stil et nyt spørgsmål