Hvad er nazisme en forkortelse af?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er nazisme en forkortelse af? Nationalsocialisme

Forklaring

Nazisme er en forkortelse af det tyske Nationalsozialismus (nationalsocialisme), som er en totalitær, politisk ideologi som opstod i Tyskland efter den første verdenskrig. Det var nogenlunde samtidig med fascismens fremvækst i Italien, og nazismen deler som ideologi mange grundlæggende elementer med fascismen, men er dog alligevel væsensforskellig. Nazismen bygger i modsætning til fascismen meget på ideen om racelære, mens fascismen hellere fremhæver kulturel overlegenhed (via det gamle romerrige).Stil et nyt spørgsmål