Hvad er formlen for en kugles overflade i et koordinatsystem?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er formlen for en kugles overflade i et koordinatsystem? x^2 + y^2 + z^2 =  r^2

Forklaring

En kugle er i matematikken et legeme, der afgrænses af en kugleflade, som er stedet for punkter med samme afstand r fra et fast punkt O. Afstanden r kaldes radius og O er centrum for kuglen og kuglefladen. I et koordinatsystem med O som begyndelsespunkt har kuglefladen ligningen x^2+y^2+z^2 =  r^2.Stil et nyt spørgsmål