Hvad er et fossil?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er et fossil? Forsteninger af dyre- eller planteaftryk

Forklaring

Ordet fossil kommer af det latinske fossus, der betyder opgravet. Fossiler er netop forsteninger af aftrykket af et dyr eller en plante i sten eller, i sjældnere tilfælde, i rav. Specielt havdyr findes som forsteninger i skrænter, der er gammel havbund, der ved jordens forskydninger er hævet op og blevet til tørt land. De fleste forsteninger er grove i detaljerne. Det skyldes bl.a., at materialet først er blevet bevaret noget tid efter dyrets død, hvorved kun skeletdele og tænder har været tilbage.Stil et nyt spørgsmål