Hvad er det modstatte af division inden for matematikken?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er det modstatte af division inden for matematikken? Multiplikation

Forklaring

Division er inden for matematikken den modsatte regningsart af multiplikation. Ved a delt med b (a/b) forstås det tal, som ganget med b giver a. Tallet a kaldes dividenden, b divisoren og resultatet af divisionen kaldes kvotienten. Division med nul (b = 0) er sædvanligvis ikke defineret og leder ofte til fejl i f.eks. programmeringskode.Stil et nyt spørgsmål