Hvad er den kemiske formel for gasarten Ozon?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad er den kemiske formel for gasarten Ozon? O3

Forklaring

Ozon er en gas i stratosfæren, der beskytter mod ultraviolet stråling og betegnes kemisk O3. Ozon er kemisk ustabilt og kan være eksplosionsfarligt hvis det er urent. Ozonlaget er det lag af atmosfæren, der befinder sig 10 - 50 km oppe, og primært består af ozon. Idet ozon er ætsende på levende væv, placerede man tit tuberkulosesanatorier i tætte nåleskove, da de laver små mængder ozon, som ved indånding dræber tuberkulosebakterier i lungerne.Stil et nyt spørgsmål