Hvad dækker den største del af Danmark?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad dækker den største del af Danmark? Landbrug

Forklaring

Et kendetegn ved Danmarks geografi er de mange øer, 391 i alt. I nævnte rækkefølge er Sjælland, Vendsyssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm de største øer. Jylland inklusiv Vendsyssel-Thy udgør 69 pct. af landets samlede areal, som blev opgjort til 42.959 km2 i 2012. Heraf var 66% landbrugsareal, 16% skov og hede, 10% dækket af by, vej og anlæg mens 7% var sø, eng og mose. Den samlede kystlinje udgjorde 7.314 km.Stil et nyt spørgsmål