Hvad bruges et kalorimeter til?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad bruges et kalorimeter til? Måling af varmeoverførsel

Forklaring

Et kalorimeter er et instrument til at måle mængden af frigjort varme ved en kemisk reaktion. Instrumentet består af et termisk isoleret system, som ikke udveksler varme med omgivelserne. Under en kemisk reaktion brydes og dannes kemiske bindinger. Det koster energi at bryde en binding, mens energi frigives når bindinger formes. Den frigjorte varme resulterer dermed i en temperaturændring i kalorimeteret, som er proportional med dets varmekapacitet.Stil et nyt spørgsmål