Hvad blev resultatet af afstemningerne om den dansk-tyske grænsedragning i 1920?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad blev resultatet af afstemningerne om den dansk-tyske grænsedragning i 1920? Dansk flertal i Nordslesvig, minus Flensborg.

Forklaring

Grænsedragningen i Slesvig 1920 blev fastlagt efter to folkeafstemninger og indføjet i dokumentet, der blev underskrevet ved fredsslutningen i Versailles. Her blev det besluttet, at grænsedragningen skulle fastlægges efter planen, som fremgik af Grænsedragningsdokumentet. Den dermed vedtagne grænse er ikke senere blevet ændret, hverken i nazitiden eller under den ophedede danske debat efter afslutningen på Anden Verdenskrig.Stil et nyt spørgsmål