Hvad blev promillegrænsen sat ned til i 1998?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad blev promillegrænsen sat ned til i 1998? 0,5

Forklaring

Promillegrænse er en lovbestemt grænse for hvor høj alkoholkoncentration, som førere af motorkøretøjer må have, når de færdes i trafikken. Promillen fastlås ved en blodprøve og er defineret som 1 g alkohol pr. kg. blod. Siden 1976 har Færdselsloven haft faste promillegrænser, der er ændret flere gange. I 1998 blev den fastsat til 0,5 promille. Overtrædelse straffes med bøde og med fængsel, hvis promillen overstiger 2,0 promille.Stil et nyt spørgsmål