Hvad afgør om fedtsyrer er mættede eller umættede?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Hvad afgør om fedtsyrer er mættede eller umættede? Fedtets kemiske bindinger

Forklaring

Fedtsyrer er organiske syrer bestående af lange ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Fedtsyrer kan inddeles i mættede og umættede. Mættede fedtsyrer har udelukkende enkeltbindinger i deres kulstofkæde, og kan derfor ikke undergå en additionsreaktion. I umættede fedtsyrer indeholder kulstofkæden til gengæld en eller flere dobbeltbindinger og kan inddeles i monoumættede (enkeltumættede) og polyumættede (flerumættede) fedtsyrer alt efter om, de indeholder en eller flere dobbeltbindinger.Stil et nyt spørgsmål