Fra hvilket religiøst samfund kender vi begrebet diaspora?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Fra hvilket religiøst samfund kender vi begrebet diaspora? Jødedommen

Forklaring

Jødedom er en verdensreligion med rødder tilbage til ca. 1200 f.Kr. Gudstjenester foregår i synagogen. I biblen (tora) skildres det, hvordan Gud (Jahve) valgte efterkommerne af Abraham, Isak og Jakob som sit særlige folk, Israel, og skænkede dem landet af samme navn. Toraen kaldes også moseloven pga. de mange love og forordninger om religiøse og verdslige forhold, den indeholder. Jødernes adspredelse (diaspora) i eksilsamfund indledtes i antikken først i middelhavslandene og siden over hele Jorden.Stil et nyt spørgsmål