Fra hvilken religion kender vi begrebet samsara?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Fra hvilken religion kender vi begrebet samsara? Buddismen

Forklaring

Samsara (også kaldet livshjulet) er det buddhistiske og hinduistiske udtryk for sjælens vandring i gennem forskellige tilværelsesformer startende med fødsel, der derefter bliver til lidelse og død for endvidere at genfødes på ny. Samsara kan oversættes til noget i retning af "kontinuerlig tilblivelse". Samsara kaldes i Europa også for reinkarnation og siger, at vi er alle hvileløse sjæle som tidligere har boet i andre legemer og levet i andre omgivelser. Buddhismens (og hinduismens) mål er at blive frelst fra samsaras fortabelse og derved komme ud af de evige cirkler af genfødsler for i stedet at opnå nirvana.Stil et nyt spørgsmål