For hvilke trekanter gælder Pythagoras læresætning?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

For hvilke trekanter gælder Pythagoras læresætning? Retvinklede

Forklaring

Pythagoras læresætning er en geometrisk sætning. Den siger, at i alle retvinklede trekanter er summen af kateternes kvadrat (de to korte sider) lig hypotenusens kvadrat (den lange side). Sætningen var kendt i Babylonien allerede fra ca. 1800 f.Kr., men den blev muligvis bevist af grækeren Pythagoras. Det er en af de grundlæggende sætninger i den euklidiske geometri. Sætningen kan også udtrykkes som a^2 + b^2 = c^2.Stil et nyt spørgsmål