Åbent medlemskab, én mand, én stemme, solidarisk hæftelse, leveringspligt, overskudsdeling er fem grundprincipper i hvad?

Find svaret længere nede

Sæt din paratviden i spil og svar på

Åbent medlemskab, én mand, én stemme, solidarisk hæftelse, leveringspligt, overskudsdeling er fem grundprincipper i hvad? En andelsbevægelse

Forklaring

En andelsbevægelse er en selskabsform, hvor mange går sammen om en fælles opgave, f.eks. mejeridrift eller indkøb til en branche. Et eventuelt overskud fordeles efter indsats. Thisted Arbejderforening blev dannet som en brugsforening i 1866 og var den første andelsbevægelse i Danmark. De fem principper i en andelsbevægelse er åbent medlemskab, én mand, én stemme, solidarisk hæftelse, leveringspligt og overskudsdeling.Stil et nyt spørgsmål