Hvor stor en del af Danmark er dækket af sø, eng og mose?

Stil et nyt spørgsmål

Hvor stor en del af Danmark er dækket af sø, eng og mose? 7%

Forklaring
Et kendetegn ved Danmarks geografi er de mange øer, 391 i alt. I nævnte rækkefølge er Sjælland, Vendsyssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm de største øer. Jylland inklusiv Vendsyssel-Thy udgør 69 pct. af landets samlede areal, som blev opgjort til 42.959 km2 i 2012. Heraf var 66% landbrugsareal, 16% skov og hede, 10% dækket af by, vej og anlæg mens 7% var sø, eng og mose. Den samlede kystlinje udgjorde 7.314 km.

Statistik
Svartid 0s (0s). 23% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-15.Kommenter spørgsmålet Wikipedia


Lignende spørgsmål

Hvor stor en del af Danmark er landbrugsjord?

Hvor stor en del af Danmark er dækket af skov og hede?


0.0607178211212