Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi?

Stil et nyt spørgsmål

Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi? Potentiel energi

Forklaring
Potentiel energi eller beliggenhedsenergi er mekanisk energi, som et legeme besidder på grund af dets beliggenhed. Eksempelvis har et æble på en gren potentiel energi, som omdannes til kinetisk energi, når æblet falder ned. Formlen for potentiel energi er E = m*g*h, hvor (m) er legemets masse, (g) er den lokale tyngdeacceleration og (h) er højden. Den vedtagne standardværdi for normal-tyngdeaccelerationen på jordens overflade er g = 9,80665 m/s^2.

Statistik
Svartid 0s (0s). 49% har tidligere svaret rigtigt på dette spørgsmål.
Spørgsmålet er forfattet 2008-12-03.Kommenter spørgsmålet Wikipedia


Lignende spørgsmål

Hvor stor er den kinetiske energi af en genstand på 50 kg, der bevæger sig med 10 m/s?

Hvis en genstand med massen m skal flyttes højden h opad, hvad er dit arbejde på genstanden så lig med?


0.109839916229