Mekanikquiz

Denne quiz og kategori indeholder spørgsmål om mekanik inden for emner såsom legemers bevægelse, kræfter, planeternes baner og mekanikkens historie.

Mekanik

Spørgsmål i denne quiz

Hvem er kendt for sin formulering af tyngdeloven?

Hvad er formlen for kraften F's arbejde (A) på en genstand, hvis kraften er modsatrettet bevægelsen (ds)?

Hvad er størrelsen af tyngdeaccelerationen i Danmark?

Hvad varierer størrelsen af tyngdeaccelerationen med?

Hvilken kaffemaskine er billigst i brug?

Hvad er formlen for nyttevirkning?

Hvad kan man også kalde nyttevirkning?

Hvad kan nyttevirkningen maksimalt være?

Hvilken værdi kan virkningsgraden minimalt antage?

I hvilken enhed angiver man normalt effekten af en bilmotor?

Hvis du taber en perfekt hoppebold fra en meters højde, hvor højt hopper den så?

Hvor mister en tennisbold, der hopper på gulvet, energi?

Hvad sker der med den mekaniske energi, når en svømmer er sprunget ud fra en 10m vippe og efterfølgende rammer vandet?

Hvornår er en svømmers kinetiske energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

Hvornår er en svømmers potentielle energi størst, hvis han springer ud fra en 10m vippe?

Hvornår er mekanisk energi bevaret?

Hvad er SI-enheden for arbejde?

Hvad er energien i et lukket system?

Hvad er energien i et isoleret system?

Hvad er formlen for kinetisk energi?

Hvad kan man også kalde kinetisk energi?

Hvilken form for energi kaldes også for bevægelsesenergi?

Hvor stor er den kinetiske energi af en bil på 1000 kg, der bevæger sig med 20 m/s?

Hvor stor er den kinetiske energi af en genstand på 50 kg, der bevæger sig med 10 m/s?

Hvilken form for energi kaldes også for beliggenhedsenergi?

Hvis en genstand med massen m skal flyttes højden h opad, hvad er dit arbejde på genstanden så lig med?

Hvis en genstand med massen m flyttes højden h opad, hvad er tyngdekraftens arbejde på genstanden så lig med?

Hvor stort et arbejde udføres på at bære en 5 kg tung taske 10 m op ad en trappe?

Hvor stort et arbejde udføres på en 5 kg tung taske, der bæres 100 m vandret?

Hvad er formlen for potentiel energi?

Hvad kalder man også et lukket mekanisk system?

Hvad er formlen for mekanisk energi i et isoleret system?

Hvad siger Archimedes lov noget om?