Meteorologiquiz

Denne quiz indeholder spørgsmål og svar om Jordens meteorologi, vejr, klima, klimaforandringer og andre relevante emner.

Meteorologi

Spørgsmål i denne quiz

Hvem kan kalde sig 'gemmolog'?

Hvilket af følgende år var det en landsdækkende hvid jul i Danmark?

Hvor mange gange har det været en "hvid jul" i Danmark siden år 1900?

Hvor mange meter vandsøjle svarer trykket fra Jordens atmosfære til?

Hvilken af følgende er ikke en aerosol?

Hvilket af følgende er en aerosol?

Hvad kaldes læren om meteologiske forhold indtil 50 kilometers højde?

Hvad studerer en aerolog?

Hvilket ord, der kommer af græsk, bruger man om iltfrie biologiske miljøer?

Hvor mange landes territorier og territorialfarvande krydses af ækvator?

Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af hav?

Hvor mange pct. af Danmark skal være dækket af sne den 24. december om eftermiddagen, for at DMI kalder det en "hvid jul"?

Hvilket år har der været flest solskinstimer i Danmark?

Hvad er det største snefald i verden registreret på samme sted på et døgn?

Hvor meget vejede det tungeste hagl, der er fundet i verden?

Hvad er den største nedbørsmængde på en måned målt et sted i verden?

Hvad er rekorden for nedbør i Danmark?

Hvad er rekorden for mindst nedbør i Danmark?

Hvad er den højeste vindhastighed målt i Danmark?

Hvad er rekorden for højeste vindstød i Danmark?

Hvad er rekorden for største nedbørsmængde på et døgn i Danmark?

Hvad er rekorden for den højeste vandstand målt i Danmark?

Hvad er den internationale standardenhed (SI) til angivelse af lufttryk?

Hvad forstås ved begrebet 'chillfaktor'?

Hvor hurtigt kan en struds løbe?

Hvad er varmerekorden i Danmark?

Hvor meget falder temperaturen for hver kilometer, man stiger til vejrs i troposfæren?

En halo på himmelen sammen med cirrostratus og cirrus skyer menes at være et tegn på forværring af vejret. Hvad er en halo?

Hvor mange gange varmere kan et lyn blive i forhold til Solens overfladetemperatur på 6.000°C?

Hvilken farve er den yderste i en almindelig regnbue?

Hvad er den højeste temperatur målt i verden?

Hvad er den laveste målte temperatur i verden?

Hvad er den største nedbørsmængde målt på et døgn et sted i verden?